Search form

Y Salmau 122

SALM CXXII

Laetatus sum.

Dafydd ym ymlawenhau ddarfod i Dduw gyflowni yr addewid, a gosod yr Arch yn Seion, gan weddio am gynnyrch yr eglwys.

1I Dy’r Arglwydd (pan ddwedent) awn,

i’m llawen iawn oedd wrando.

2Sai’n traed o fewn Caer-Salem byrth,

yr un ni syrth oddiyno.

3Caersalem lân ein dinas ni,

ei sail sydd ynddi’i hunan:

A'i phobl sydd ynddi yn gytun,

a Duw ei hun a’i drigfan.

4Cans yno y daw y llwythau ’nghyd,

yn unfryd, llwythau’r Arglwydd:

Tystiolaeth Israel a’i drig-fod,

a chlod iw fawr sancteiddrwydd.

5Cans yno cadair y farn sydd:

eisteddfod Dafydd yno.

6Erchwch i’r ddinas hedd a mawl:

a llwydd i’r sawl a’th garo.

7O fewn dy gaerau heddwch boed,

i’th lysoedd doed yr hawddfyd.

8Er mwyn fy mrodyr mae’r arch hon,

a’m cymydogion hefyd.

9Ac er mwyn ty’r Arglwydd ein Duw,

hwn ynot yw’n rhagorol:

O achos hyn yr archaf fi,

i ti ddaioni rhadol.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index