Search form

Y Salmau 136

SALM CXXXVI

Confitemini.

Mawr ddiolch i Dduw am wneuthur a llywodraethu pob peth.

1Molwch yr Arglwydd, cans da yw,

moliennwch Dduw y llywydd,

Cans ei drugaredd oddi fry,

a bery yn dragywydd.

2Molwch chwi Dduw y duwiau’n rhwydd

3ac Arglwydd yr arglwydi,

4Hwn unic a wnaeth wrthiau mawr,

drwy ei ddirfawr ddaioni.

5Gwaeth â’i ddoethineb nef uwchben,

6a’r ddaiaren a’r dyfredd,

Y rhai yw prif sylwedd y byd,

ac i gyd o’i drugaredd.

Molwch yr Arglwydd (cans da yw)

moliennwch Dduw y llywydd,

Cans ei drugaredd oddi fry,

a bery yn dragywydd.

7R’ hwn a wnaeth oleuadau mawr,

o’r nef hyd lawr a’i fowredd.

8-9Haul y dydd, â’r lleuad y nos,

i ddangos ei drugaredd.

10’Rhwn a drawodd yr Aipht iw ddig,

a’r blaen-anedig ynthi,

11Ac a ddug Israel i’r daith,

ac ymmaith o’i holl gyni.

12A hyn drwy law gref a braich hir,

o rym ei wir ogonedd:

13A hollti’r mor coch yn ddwy ran,

o anian ei drugaredd.

14Dug Israel i’r lan yn wych,

fel dyna ddrych gorfoledd:

15Yscyttian Pharo, a’i holl lu,

a hyn a fu’i drugaredd.

Molwch yr Arglwydd (cans da yw) moliennwch &c.

16A dwyn ei bobloedd yn ddichwys,

drwy wledydd dyrys anian:

17Taro brenhinoedd er eu mwyn,

ac felly eu dwyn hwy allan.

18Lladd llawer brenin cadarn llon,

19sef Sehon yr Amoriaid:

20Ac Og o Basan yn un wedd,

o’i fawr drugaredd dibaid.

21A’i holl diroedd hwyntwy i gyd,

eu rhoi yn fywyd bydol

22I Israel ei was a wnaeth,

yn etifeddiaeth nerthol.

Molwch yr Arglwydd (cans da yw) moliennwch &c.

23Hwn i’n cystudd a’n cofiodd ni,

o’i fawr ddaioni tirion.

24Ac a’n hachubodd yn ddi swrth

oddiwrth ein holl elynion.

25Yr hwn a ymbyrth bob rhyw gnawd,

yn ddidlawd o’i drugaredd.

26Clodforwch Dduw brenin y nef,

rhowch iddo ei ogonedd.

27Molwch Arglwydd yr arglwyddi,

uwchben pob rhi o fowredd,

Duw’r duwiau, Ior uwchben pob Ion,

a ffynnon y drugaredd.

Molwch yr Arglwydd cans da yw, molienwch Dduw y llywydd, &c.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index