Search form

Y Salmau 140

SALM CXL

Eripe Domine.

Dafydd yn achwyn wrth Dduw rhag dichellion ei elynion: a chan ei siccrhau ei hun o gymorth Duw, mae efe yn annog y cyfion i foli Duw eu helpwr.

1Rhag y gwr drwg gwared fi (Ner,)

rhag gwr y trowsder efrydd,

2Rhai sy’n bradychu yn ddirgel,

a chasglu rhyfel beunydd.

3Fel colyn sarph yn llithrig wau,

yw eu tafodau llymion:

Gwenwyn yr Asp sydd yn parhau

dan eu gwefusau creulon.

4Rhag y dyn drwg, rhag y gwr traws,

sy’n myfyr lliaws faglau,

Duw gwared fi, rhag gosod brâd,

ynghylch fy ngwastad lwybrau.

5Y beilch cuddiasant fagl a rhwyd,

wrth hon gosodwyd tannau:

Ar draws fy ffyrdd i ddal fy ’nrhoed,

ynghudd, y rhoed llinynnau.

6Dwedais wrth f’Arglwydd fy Nuw wyd,

tyn fi o’i rhwyd a’i maglau:

O gwrando’n fuan f’Arglwydd nef,

ar brudd lef fy ngweddiau.

7Fy Arglwydd yw fy nerth i gyd,

a’m coel a’m iechyd calon:

Ti a roist gudd tros fy mhen mau,

yn nydd yr arfau gloywon.

8I’r dyn annuwiol, Duw, na âd

ddymuniad drwg ei ’wyllys:

Rhag ei wneuthur efo yn gry,

a’i fynd yn rhy drahâus.

9A’i holl ddymuniad drwg i mi,

a’i rhegen weddi greulon,

Y rhai’n yn llwyr a ddont ymmhen

y capten o’m caseion.

10Syrthied arnynt y marwor tân,

ac felly llosgan ymaith,

Bwrier hwynt mewn cau ffosydd nant,

fel na chyfodant eilwaith.

11Dyn llawn siarad fydd anwastad,

ni eistedd ef yn gryno:

A drwg a ymlid y gwr traws,

o hyn mae’n haws ei gwympo.

12Da y gwn y rhydd yr Arglwydd dâl

i ddial cam y truan:

Ac yr iawn farna y dyn tlawd

sy’n byw ar gerdawd fechan.

13Y rhai cyfiawn drwy yr holl fyd,

dy enw a gyd-foliannant:

A’r holl rai union, heb ofn neb,

o flaen dy wyneb trigant.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index