Search form

Y Salmau 148

SALM CXLVIII

Laudate Dominum

Mae efe yn annog pob creadur, o bob lle i foli Duw, yn enwedig am ei ddaioni i Israel.

1O molwch yr Arglwydd o’r nef,

rhowch lef i’r uchel-leoedd.

2Molwch hwn holl angylion nef,

molwch ef ei holl luoedd.

3Yr haul, a’r lleuad, a’r holl ser,

y gloywder, a’r goleuni,

4Nef y nefoedd, a’r ffurfafen,

a’r deifr uwch ben y rhei’ni.

5Moliannant enw’r Arglwydd nef,

hwynt â’i air ef a wnaethbwyd.

Dwedodd y gair, a hwy fal hyn

ar ei orchymmyn crewyd.

6Rhoes reol iddynt i barhau,

fel deddfau byth iw dilyn:

Rhoes bob peth yn ei le’n ddi os,

nad elo dros ei derfyn.

7Molwch yr Arglwydd o’r ddayar,

chwychwi ystrwgar ddreigiau,

8Y tân, a’r cenllysg, eira, a tharth,

a’r gwynt o bob parth yntau,

9Mynyddoedd, bryniau, ffrwythlon wydd

a’r tirion gedrwydd brigog,

10An’feiliaid, ac ymlusgiaid maes,

ac adar llaes asgellog.

11Brenhinoedd dair, barnwyr byd,

swyddwyr ynghyd â’r bobloedd,

12Gwyr ieuainc, gwyryfon, gwyr hen,

pob bachgen ym mhob oesoedd.

13Molant ei enw ef ynghyd,

uchel a hyfryd ydoedd,

Ei enw ef sydd uchel ar

y ddaiar oll, a’r nefoedd.

14Cans corn ei bobl a dderchafawdd,

yn fawl a nawdd i’r eiddo,

I Israel ei etholedig,

a drig yn agos atto.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index