Search form

Y Salmau 21

SALM XXI

Domine in virtute.

Gorfoledd dros y brenin am orchfygu amryw dyrnasoedd a chenhedloedd.

1O Arglwydd, yn dy nerth a’th rin,

mae’r brenin mewn llawenydd:

Ac yn dy iechyd, yr un wedd,

mae ei orfoledd beunydd.

2Holl ddeisyfiad ei galon lân,

iddo yn gyfan dodaist:

Cael pob dymuniad wrth ei fodd,

ac o un rhodd ni phellaist.

3Cans da’r achubaist ei flaen ef,

a doniau nef yn gyntaf:

Ac ar ei ben, (ddaionus Ion,)

rhoist goron aur o’r puraf.

4Ef a ofynnodd gennyd oes,

a rhoddaist hiroes iddo:

A hon dy rodd, dros byth y bydd,

nid a’n dragywydd heibio.

5I’th iechydwriaeth y mae’n byw,

a mawr yw ei ogoniant:

Gosodaist arno barch a nerth,

a phrydferth yw ei llwyddiant.

6Rhoist dy fendithion uwch pob tawl,

yn rhodd dragwyddawl iddo:

A llewych d’wyneb byth a fydd,

yn fawr lawenydd arno.

7Am fod y brenin yn rhoi’i gred,

a’i ’mddiried yn yr Arglwydd:

Dan nawdd y Goruchaf tra fo,

gwn na ddaw iddo dramgwydd.

8A thydi Arglwydd a’th law lan,

cei allan dy elynion:

Rhag dy ddeheulaw (er a wnant)

Ni ddiangant dy gaseion.

9Di a’i gosodi’n nydd dy ddig,

fel ffwrnais ffyrnig danllyd:

Yr Arglwydd iw lid a’i difa,

a’r tân a’i hysa’n enbyd.

10Diwreiddi dieu ffrwyth o’r tir,

a’i had yn wir ni thyccian:

11Am fwriadu yt ddrwg ddilen,

heb ddwyn i ben mo’i hamcan.

12Ti a’i gosodi hwy’r naill du,

a thi a’th lu iw herbyn:

Ac a lefeli dy fwau,

at eu hwynebau cyndyn.

13Ymddercha dithau f’Arglwydd, gun,

i’th nerth dy hun a’th erfid:

Ninnau a ganwn, o’n rhan ni,

i foli dy gadernid.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index