Search form

Y Salmau 25

SALM XXV

Ad te Domine.

Dafydd yn ei drallod yn cydnabod ei fai, a’i fod yn haeddu cospedigaeth: a thrwy amryw fyfyrdod ysprydol, yn cael edifeirwch, a gobaith; ac yn rhoi diolch.

1F’Arglwydd derchefais f’enaid i

hyd attad ti yn union.

2Fy Nuw, fy ngobaith, gwarth ni châ,

na lawenhâ ’ngelynion:

3Sawl a obeithiant ynot ti,

y rhei’ni ni wradwyddir,

Gwarth i’r rhai a wnel am i ham

ryw dwyll neu gam yn ddihir.

4Arglwydd dangos ym’ dy ffordd di,

a phâr i mi ei deall:

Dysg ac arwain fi yr un wedd

yn dy wirionedd diball.

5Cans tydi ydwyd Dduw fy maeth,

a’m iechydwriaeth unig.

Dy ddisgwyl yr wyf rhyd y dydd,

a hynny fydd i’m diddig.

6O cofia dy nawdd a’th serch di,

o’th fawr dosturi Arglwydd,

Cofia fod ynot ti erioed,

lawn ddioed drugarogrwydd.

7Na chofia yr enwiredd mau,

na llwybrau fy ieuenctyd:

Ond Arglwydd, cofia fy nghur i

er dy ddaioni hyfryd.

8Yr Arglwydd sydd union a da,

a’i ffrwyth ym noddfa ydynt:

Fe arwain, (fel y mae yn rhaid)

y pechaduriaid ynthynt.

9Fe ddysg ei lwybrau mewn barn iawn,

i’r rhai ufyddiawn yssig,

Hyddysg yw ei ffyrdd i bob rhai

a fyddai ostyngedig.

10I’r sawl a gatwo ddeddfau’r Ion,

a’i union dystiolaethau,

Gwirionedd, a thrugaredd fydd

ei lywydd yn ei lwybrau.

11Er mwyn dy enw (o Arglwydd mau)

Duw maddau fy enwiredd,

Cans fy nrhoseddiad i mawr yw,

Mwy ydyw dy drugaredd.

12Mae, pa ryw wr yn ein mysg ni

sydd yn pur ofni’r Arglwydd?

Fe ddengys y ffordd iddaw fo,

hon a ddewiso’n ebrwydd.

13O hyn y caiff fy enaid cu

le i letteu’n esmwyth:

A’r holl ddaear hon a’i gwellâd,

a gânt ei hâd a’i dylwyth.

14Ei holl ddirgelwch a ddysg fo,

i’r sawl a ofno’r Arglwydd:

Ac oi’ holl gyfanneddau glân,

efe a’i gwna’n gyfarwydd.

15Tueddu’r wyf fy Arglwydd mâd,

yn wastad â’m golygon:

Cans ef yn unic, (yn ddi oed)

rhydd fy nau droed yn rhyddion.

16Tro attaf, dod y’m nawdd diddig,

cans unic wyf, a rhydlawd.

17Gofidiau ’nghalon ynt ar led,

Duw gwared fi o’m nychdawd.

18Duw, gwel fy mlinder, a’m poen fawr,

a madde’n awr fy mhechod:

19Gwel fy ngelynion a amlhânt,

ac a’m casânt yn ormod.

20Cadw f’enaid, ac achub fi,

na wnelo’r rheini ’m wradwydd:

Rhois fy mhwys arnat ti fy Nâf,

a rhodiaf mewn perffeithrwydd.

21Cadwed fi fy uniondeb maith,

cans rhois fy ngobaith ynod.

22Duw, cadw di holl Israel,

gwared, a gwel ei drallod.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index