Search form

Y Salmau 26

SALM XXVI

Iudica me Domine.

Y mae Dafydd yn dangos ei ddiniweidrwydd: ac i ddangos nâd ffug yw ei weddi, mae fe yn crio yn erbyn y rhai sydd yn arfer ffug sancteiddrwydd, sef ei elynion.

1Barn fi (o Dduw) a chlyw fy llais,

mi a rodiais mewn perffeithrwydd:

Ac ni lithraf, am ym’ roi ’mhwys,

yn llownddwys ar yr Arglwydd.

2Prawf di fy muchedd Arglwydd da,

a hola dull fy mywyd:

A manwl chwilia’r galon fau:

A phrawf f’arennau hefyd.

3O flaen fy llygaid, wyf ar led

yn gweled dy drugaredd:

Gwnaeth da ar hynny ar bob tro,

y’m rodio i’th wirionedd.

4Nid cyd eistedd gydâ gwagedd,

neu goegwyr yn llawn malais:

5Câs gennif bob annuwiol rith,

ac yn eu plith ni ’steddais.

6Mi olchaf fy nwy law yn lân,

cans felly byddan, f’Arglwydd,

Ac a dueddaf tua’th gor,

ac allor dy sancteiddrwydd.

7Y modd hyn teilwng yw i mi,

luosogi dy foliant:

Sef, addas i mi fod yn lân,

i ddatcan dy ogoniant.

8Arglwydd ceraist drigfan dy dy,

lle’r ery’ dy anrhydedd:

9N’âd f’enaid i a’m hoes ynghyd

â’r gwaedlyd llawn enwiredd.

10Eu dwylaw hwynt sy sceler iawn,

y maent yn llawn maleisiau.

A dehaulaw yr holl rai hyn,

sy’n arfer derbyn gwobrau.

11Minnau’n ddiniwed, (felly gwedd)

ac mewn gwirionedd rhodiaf:

Gwared fi drwy dy ymgeledd,

cymer drugaredd arnaf.

12Fe saif fy nrhoed i ar yr iawn,

ni syfl o’r uniawn droedfedd:

Mi a’th glodforaf: Arglwydd da,

lle bytho mwya’r orsedd.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index