Search form

Y Salmau 3

SALM III

Domine Quid?

Achwyn Dafydd wrth Dduw rhag Absalon ei fab, a’i blaid: a chysuri’r eglwys.

Caner hon fel Psalm I.

1O Arglwydd, amled ydyw’r gwyr,

y sydd drallodwyr imi:

A llawer iawn i’m herbyn sydd,

o ddydd i ddydd yn codi.

2Dwedai lawer o’r gwrthgyrch blaid

yn drwm am f’enaid eisoes:

Nid oes iddo yn ei Dduw Ior,

chwaith mawr ystor o’r einiois.

3Tithau O Arglwydd ymhob man,

ydwyd yn darian ymy:

Fy ngogoniant wyt: tu a’r nen,

y codi ’ymhen i fyny,

4Ar Dduw yr Arglwydd a’m holl lais,

y gelwais yn dosturaidd.

Ac ef a’m clybu i ar frys,

o’i uchel freinllys sanctaidd.

5Mi orweddais, ac a gysgais,

ac mi a godais gwedi:

Canys yr Arglwydd oedd i’m dal,

i’m cynnal, ac i’m codi.

6Nid ofnaf fi, o’r achos hwn,

’mo fyrddiwn sydd yn barod:

O bobloedd, o’m amgylch yn dyn,

i’m herbyn wedi dyfod.

7Cyfod ti Arglwydd, achub fi,

drwy gosbi fy ngelynion:

Trewaist yr eu torraist eu daint,

er maint yr annuwiolion.

8I’r Arglwydd byth (o achos hyn)

y perthyn iechydwriaeth:

Ac ar ei bobl y disgyn gwlith

ei fendith yn dra helaeth.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index