Search form

Y Salmau 30

SALM XXX

Exaltabo te Domine.

Dafydd cyn gysegru ei dy i Dduw a aeth yn glaf, ac wedi mynd yn iach mae fe yn diolch i Dduw, gan ddangos i eraill faint trugaredd Duw: adduned i fod yn ddiolchgar.

1F’Arglwydd mi a’th fawrygaf di,

cans myfi a ddyrchefaist,

A’m gelynion i yn llawen

uwchlaw fy mhen ni pheraist.

2Fy Nuw, pan lefais arnat ti

y rhoddaist i mi iechyd,

3Cedwaist fy enaid rhag y bedd,

a rhag diwedd anhyfryd.

4Cenwch i’r Ion chwi ei holl saint,

a maint yw gwyrthiau’r Arglwydd:

A chlodforwch ef gar ei fron:

drwy gofion o’i sancteiddrwydd.

5Ennyd fechan y sai’n ei ddig,

o gael ei fodd trig bywyd:

Heno brydnawn wylofain fydd,

y borau ddydd daw iechyd.

6Dywedais yn fy llwyddiant hir,

nim’ syflir yn dragywydd:

O’th ddaioni dodaist, Dduw Ner,

sail cryfder yn fy mynydd.

7Cuddiaist dy wyneb ennyd awr,

a blinder mawr a gefais.

8Arnad (o Arglwydd) drwy lef ddir,

fy Arglwydd, i’r ymbiliais.

9Pa fudd (o Dduw) sydd yn fy ngwaed,

pan rwyf dan draed yn gorwedd?

A phwy a gân yt’ yn y llawr,

dy glod a’th fawr wirionedd?

10Clyw fi Arglwydd, a thrugarhâ,

dod gymorth da i’m bywyd,

11Canys yn rhâd y troist fy mâr,

a’m galar, yn llawenfyd:

Am ytty ddattod fy sâch grys,

rhoist wregys o lawenydd:

12Molaf a chanaf â’m tafod,

i’m Arglwydd glod dragywydd.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index