Search form

Y Salmau 32

SALM XXXII

Beati quorum.

Dedwyddwch y sawl y maddeuwyd eu pechodau: cyfaddef ei bechodau y mae, a chael maddeuant: cyngor i’r annuwiol i wellau, ac i’r duwiol i orfoleddu.

1Y sawl sy deilwng, gwyn ei fyd,

drwy fadde’i gyd ei drosedd,

Ac y cysgodwyd ei holl fai,

a’i bechod, a’i anwiredd.

2A’r dyn (a gwnfyd Duw a’i llwydd)

ni chyfri’r Arglwydd iddo

Mo’i gamweddau: yw hwn ni châd

dim twyll dichellfrâd yntho.

3Minnau, tra celwn i fy mai,

yn hen yr ai ’mhibellion:

A thrwy fy rhuad i bob dydd,

cystuddio y bydd fy nghalon.

4Dy law dithau, y dydd a’r nos,

sydd drom drwy achos arnaf:

Troi ireidd-dra fy esgyrn mer

fel sychder y gorphennaf.

5Yna y trois innau ar gais,

addefais fy anwiredd:

6Tyst yn fy erbyn fy hun fum,

maddeuaist y’m fy nghamwedd,

7Amserol weddiau am hyn,

a rydd pob glanddyn arnad:

Rhag ofn mewn ffrydau dyfroedd maith,

na chaer mo’r daith hyd attad.

8Rhyw loches gadarn wyd i mi,

rhag ing i’m cedwi’n ffyddlon:

Amgylchyni fy fi ar led,

â cherdd ymwared gyson.

9Dithau (o ddyn) dysg geni fi

y ffordd y rhodi’n wastad,

Mi a’th gynghoraf di rhag drwg,

y mae fy ngolwg arnad.

10Fel y march neu y ful na fydd,

y rhai y sydd heb ddeall:

Mae yn rhaid genfa neu ffrwyn den,

i ddal eu pen yn wastad:

11Caiff annuwolion, a wnant gam,

fawr ofid am eu traha:

A ffyddloniaid Duw, da y gwedd,

trugaredd a’i cylchyna.

12Chwithau’r cyfion yn dirion ewch,

a llawenhewch yn hylwydd:

A phob calon sydd union syth,

clodforwch fyth yr Arglwydd.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index