Search form

Y Salmau 33

SALM XXXIII

Exultate iusti.

Mae yn annog y duwiol i fod yn ddiolchgar i Dduw am ei amryw ddaioni; gan ddangos na eill un creadur gadw dyn, ond daioni Duw.

1Pa rai bynnag, yn Nuw yr Ion,

sy gyfion, llawenychwch:

I bawb ysydd yn iawn yn byw

gweddus yw diolchgarwch.

2A thannau telyn molwch ef,

rhowch hyd y nef ogoniant:

Ar y nabyl gywair ei thon,

ac ar y gyson ddectant.

3Cenwch i’r Ion fawl a mawrhâd,

wiw gerdd o ganiad newydd:

Cenwch iddo yn llafar glod,

bid parod eich lleferydd.

4Am mai union ydyw ei air,

ffyddlon y cair ei weithred.

5Cyfiownder a barn ef a’i câr,

a’r ddaiar llawn o’i nodded.

6Gair yr Arglwydd a wnaeth y nef,

a’i Yspryd ef eu lluoedd:

7Casclai efe ynghyd y mor,

a’i drysor yw’r dyfnderoedd.

8Yr holl ddaiar ofned ein Duw,

a phob dyn byw a’i preswyl:

9Ei arch a saif, a’i air a fydd,

a hynny sydd i’w ddisgwyl.

10Ef a ddirymmodd, (fy Nuw Ior)

holl gyngor y cenhedloedd:

A thrwy lysiant gwnai yn ddi rym,

amcanion llym y bobloedd.

11Ond ei gyngor ef oddi fry,

a bery’n dragwyddoliaeth:

A'i galonfryd efe ei hun,

uwch para un genhedlaeth.

12A phob cenhedloedd, dedwydd ynt,

os Duw iddynt sydd Arglwydd:

A'i etholion, efe a’i gwnaeth

yn etifeddiaeth hylwydd.

13O’r nefoedd fry yr edrych Duw,

ar llwybrau pob rhyw ddynion,

Ac o’i breswylfa edrych ar,

y ddaiar a’i thrigolion.

14Yr hwn a luniodd galon dyn,

a edwyn ei weithredoedd:

15Ac ni chedwir un bydol gun,

o’i nerth ei hun na’i luoedd.

16A pheth palledig ydyw march,

i gael parch ac ymwared:

Ac ni all achub o law’r Ner,

mo’i farchog er ei gryfed.

17Wele lawn olwg Duw, a’i wawl,

maent ar y sawl a’i hofno:

A'i drugaredd ef sydd ar lled,

i’r sawl a ’mddiried yntho.

18Er mwyn gwared, pan fo yn rhaid,

rhag angau enaid adyn:

Ac i borthi y tlawd yn glau,

rhag eisiau, a rhag newyn.

19Ein henaid gan yr Arglwydd hael,

sy’n disgwyl cael ei bywyd:

Efe a byrth ein henaid gwan,

efe yw’n tarian hefyd.

20Sef yn unig yn Nuw yr Ion,

mae’n calon yn llawenu:

Ac yn ei Enw sanctaidd ef,

mae hon yn gref yn credu.

21Duw dy drugaredd dod i ni

sef ynot ti y credwn:

Dy drugaredd a’th nawdd i’n dod,

Cans ynod ymddiriedwn.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index