Search form

Y Salmau 34

SALM XXXIV

Benedicam Domine.

Dafydd wedi diangc rhag Achis, yn moli Duw, drwy roi addysg i ymddiried yn Nuw.

1Diolchaf fi â chalon rwydd,

i’r Arglwydd bob amserau:

Ei foliant ef, a’i wir fawrhâd,

sy’n wastad yn fy ngenau.

2Fy enaid sydd yn bostio’n rhwydd,

o’m Harglwydd, ac o’m perchen:

A phob difalch hynny a glyw,

ac a fydd byw yn llawen.

3Molwch fy Arglwydd gyd â mi,

cydfolwn ni ei enw ef:

4Criais arno yn fy ofn caeth,

a gwrando wnaeth fy ynglef,

5Y sawl a edrych arno ef,

â llewych nef eglurir:

Ni wradwyddir o honynt neb,

a’i hwyneb ni chwilyddir.

6Wele, y truan a roes lef,

a Duw o’r nef yn gwrando

A’i gwaredodd ef o’i holl ddrwg,

a’i waedd oedd amlwg iddo.

7Angel ein Duw a dry yn gylch,

o amgylch pawb a’i hofnant:

Ceidw ef hwynt: a llawer gwell

na chastell yw eu gwarant.

8O profwch, gwelwch, ddaed yw,

yr Arglwydd byw i’r eiddo:

A gwyn ei fyd pob dyn a gred,

roi ei ymddiried yntho.

9Ofnwch Dduw ei holl sainct (heb gel)

a’i gwnel ni bydd pall arnyn:

10Nag eisiau dim sydd dda: er bod,

ar gnawon llewod newyn.

11Chwychwi feibion deuwch yn nes,

gwrandewch hanes ystyriol.

Dowch a dysgaf i chwi yn rhwydd,

ofni yr Arglwydd nefol.

12Y sawl a chwennych fywyd hir,

a gweled gwir ddaioni:

Cae dy enau rhag drwg di bwyll,

a’th safn rhag twyll a gwegi.

13Gwrthod ddrwg, gwna dda: a chais hedd,

hon hyd y diwedd dylyn:

A chadw’r heddwch wedi ei chael,

fal dyna ddiwael destyn.

14Y mae yr Arglwydd a’i olwg

ar y dyn diddrwg cyfion:

A'i glustiau ef o’i lawn wir fodd,

egorodd i’r rhai gwirion.

15Wyneb yr Ion a’i guwch sy dynn,

yn erbyn gweithwyr diffaith:

Y coffa o honynt ef a’i tyrr,

ar fyrr o’r ddaiar ymaith,

16Hawdd y clybu fy Naf o’r nef,

leferydd llef y cyfion:

A thra buan (o’i râd a’i rodd)

y tynnodd o’i trallodion.

17Agos iawn yw ein Duw at gur

y galon bur ddrylliedig:

A da y ceidw ef bob pryd

yr yspryd cystuddiedig.

18Trwch, ie ac aflwyddiannus iawn,

a fydd gwr cyfiawn weithian:

Ei ddrygau oll, Duw oddi fry a i tyn,

a’i try i’r gorau.

19Ceidw ei esgyrn ef ei hun,

o honynt un ni ddryllir:

A drwg a laddo y drwg was,

â ffrwyth ei gas y lleddir.

20Eithr holl wasnaethwyr Duw ei hun,

yr Arglwydd gun a’i gwared:

I’r sawl a’mddiried yntho ef,

ni all llaw gref mo’r niwed.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index