Search form

Y Salmau 51

SALM LI

Miserere mes Deus.

Dafydd yn cyfaddef ei anwiredd, ac wrth ymgydnabod a brynti ei anian, yn dymuno cael gan Dduw faddeuant, ac adnewyddu ei ddoniau: ac mae hefyd yn gweddio dros yr eglwys.

1Trugaredd dod i mi,

Duw, o’th ddaioni tyner;

Ymaith tyn fy enwiredd mau

o’th drugareddau lawer.

2A golch fi yn llwyr ddwys

oddiwrth fawr bwys fy meiau:

Fy Arglwydd, gwna’n bur lân fyfi,

rhag brynti fy nghamweddau.

3Cans adwen fy nghamwedd,

a’m brwnt anwiredd yssig,

Sef beunydd maent gar fy mron i,

4Yn d’erbyn di yn unig,

Y gwneuthym hyn oedd ddrwg

yn dy lan olwg distrych,

Fel i’th gyfiowner yn ol d’air,

yn burair pan y bernych.

5Mewn pechod lluniwyd fi,

ac mewn drygioni dygas,

Felly yr wyf o groth fy mam

yn byw bob cam yn atgas.

6Ac wele ceri’r gwir

o fewn y gywir galon.

Am hyn dysgaist ddoethineb iach

y’m o’th gyfrinach ffyddlon.

7Ag Isop golch fi’n lan,

ni byddaf aflan mwyach,

Byddafi o’m golchi mal hyn,

fel eira gwyn neu wynnach.

8Par i mi weled hedd,

gorfoledd, a llawenydd,

I adnewyddu f’esgyrn i

a ddrylliaist di a cherydd.

9O cuddia d’wyneb-pryd

rhag fy mhechodau i gyd,

Fy anwireddau tyn eu lliw,

o Arglwydd bid wiw gennyd.

10Duw, crea galon bur,

dod i mi gysur beunydd.

I fyw yn well tra fwy’n y byd,

dod ynof yspryd newydd.

11O Dduw na ddyro chwaith,

fi ymaith o’th olygon,

Ac na chymer dy Yspryd glân

oddiwrthif, druan gwirion,

12Gorfoledd dwg i mi,

drwy roddi ym dy iechyd:

A chynnal a’th ysprydol ddawn

fi, i fyw’n uniawn hefyd.

13A dysgaf dy fford wir

i’r enwir, a’th addoliad:

A phob pechadur try i’r iawn,

a chyrch yn uniawn attad.

14Rhag gwaed gwared fi Dduw,

sef Duw fy iechydwriaeth:

A’m tafod o’th gyfiawnder di

a gân gerdd wirgi hyffraeth.

15Duw, egor y min mau,

â’m genau mi a ganaf,

O Arglwydd, gerdd o’th fawl, a’th nerth,

fal dyma’r Aberth pennaf.

16Cans Aberth ni’s ceisi,

ac ni fynni offrwm poeth:

Pe y mynasyt cowsyt hyn,

nid rhaid yt dderbyn cyfoeth.

17Aberthau Duw i gyd,

yw yspryd pur drylliedig,

Ac ni ddistyri (o Dduw Ion)

y galon gystuddiedig.

18Bydd dda wrth Seion fryn,

o Arglwydd, hyn a fynni,

Ac wrth Gaersalem dy dretâd,

a gwna adeilad arni.

19Cei aberth iownedd coeth,

cei offrwm poeth yn rhagor,

Cei aberth llosg, a bodlon fych,

cei fustych ar dy allor.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index