Search form

Y Salmau 57

SALM LVII

Miserere mei.

Dafydd yn anialwch Ziph yn galw ar Dduw drwy ymddiried yn ei addewid ef. Ac y dangosai ef ei ogoniant. Am hynny y mae ef yn rhoi diolch a mawl.

1Dy ras, dy nawdd, (fy Nuw) ym’ dod,

sef ynod ymddiriedaf,

Nes myned heibio’r aflwydd hyn

dan d’edyn ymgyscodaf.

2Ymddiried f’enaid ar Dduw sydd,

ar Dduw drwy ffydd mi a alwaf,

Ac a gwblhaf ei air yn iawn,

sef cyfiawn yw’r Goruchaf.

3O’r nef yr enfyn geidwad y’m,

rhag nerth dyn llym a’m llyngcai:

Enfyn fy Nuw ei nawdd a’i hedd,

a’i lân wirionedd didrai.

4Ym mysg y llewod mae fy oes,

plant dynion poethfoes eiriau,

Eu dannedd sydd fel gwayw neu saeth,

a’i tafod gwaeth nâ’r cleddau.

5Ymddercha Dduw y nef uwchlaw,

oddiyno daw d’arwyddion:

A bydded dy ogoniant ar

y ddaiar, a’i thrigolion.

6O flaen fy nrhaed y rhoesant rwyd,

ac felly’m rhwymwyd weithian:

Ar fy ffordd y cloddiasant glawdd,

i’r hwn yn hawdd syrthiasan.

7Parod yw fy nghalon (o Dduw)

o parod yw fy nghalon.

Canaf yt’ a datcanaf wawd

o fawl fy nhafawd cyson.

8Deffro dafod, a deffro dant,

a chân ogoniant beunydd,

Nabl a thelyn, eb ado un,

deffrof fy hun ar las ddydd.

9Mawl yt (o Arglwydd) pan ddeffrof

a rof ymysg y bobloedd:

A chlodfori dy enw a wnâf

lle amlaf y cenhedloedd.

10Cans crrhaeddyd y mae dy râs

hyd yn’nhyrnas y nefoedd:

A’th wirionedd di hyd at len

yr wybren, a’i thyrnasoedd.

11Ymddercha (Dduw) y nef uwchlaw,

oddiyno daw d’arwyddion:

A bydded dy ogoniant ar

y ddaiar a’i thrigolion.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index