Search form

Y Salmau 60

SALM LX

Deus repulisti.

Dafydd pan oedd yn frenin ar Juda, yn dangos drwy arwyddion mai Duw a’i dewisasai, ac yn dangos hynny i’r bobl: dymuno ar Dduw orphen yr hyn a ddechreuasei.

1O Dduw, dydi a’n gwrthodaist,

ar wasgar gyraist ymaith,

O sorraist wrthym yn ddi gel,

tro attom, dychwel eilwaith.

2Dychrynaist di y ddaiar gron,

a holltaist hon yn ddrylliau,

Cans o’th lid ti siglo y mae,

iachâ, a chae ei briwiau.

3Dangosaist i’th elynion di

o bwys caledi ormod:

A’r ddiod a roist yn eu min,

oedd megis gwin madrondod.

4Rhoddaist faner, er hyn i gyd,

i bawb o’r byd a’th ofnant,

I faneru drwy dy air gwir,

dros lu y tir lle y trigant:

5Fel y gwareder drwy lân hwyl,

bob rhai o’th anwyl ddynion.

O achub hwynt â’th law ddeau,

a gwrando finnau’n ffyddlon.

6Yn ei sancteiddrwydd dwedodd Duw,

llawen yw fy nghyfamod,

Mi a rannaf Sichem rhyd y glyn,

mesuraf ddyffryn Succod.

7Myfi biau y ddwy dref tad,

sef Eilead, a Manasse,

Ephraim hefyd yw nerth fy mhen,

a Juda wen f’anneddle.

8Ym Moab ymolchi a wnaf,

dros Edom taflaf f’esgid:

A chwardded Palestina gaeth,

a’i chwerthin aeth yn rhybrid.

9Duw, pwy a’m dwy i’r ddinas gref?

pwy a’m dwg i dref Edom?

10Er yt ein gwrthod, pwy ond ti,

o Dduw a’mleddi drosom?

Ynot yn unig mae’n coel ni,

perhon i ti a’n gwrthod,

Er nad aethost o flaen ein llu,

bydd ar ein tu mewn trallod.

11O unig Dduw, bydd di’ ni’n borth,

ofer yw cymorth undyn.

12Yn Nuw y gwnawn wroliaeth fawr

fo sathra’i lawr y gelyn.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index