Search form

Y Salmau 74

SALM LXXIV

Vt quid Deus.

Achwyn am fod yn distrywio’r Eglwys, a’r grefydd, a’r allorau: gofyn cymorth gan Dduw drwy ffydd o’i gyfamod.

1Paham (o Dduw) oddiwrthym ni

y cili yn dragywydd?

Paham y digi mor danbaid

wrth ddefaid dy borfeydd?

2Cofia y bobl a brynaist gynt,

rhoist iddynt etifeddiaeth,

Mynydd Seion, dy breswylfa,

i’r rhai’n yn drigfa helaeth.

3Ymddercha (Arglwydd) taro’n drwm,

pob gelyn gorthrwm difa

Yn dragywydd, a wnaeth na thrais,

na dyfais i’th gysegrfa.

4Dy elynion daethant i’n mysg,

rhuasant derfysg greulon:

A gosodasant dan gryfhau,

fanerau yn arwyddion.

5Iw cherfio’r saeri gorau gynt,

a roesan wynt iw bwiyll.

6Drylliant i’r llawr gerfiadau hon

ag eirf, gyfeillion erchyll.

7Llosgasant oll dy eglwys lân,

a’i phyrth a thân yn ulw:

A halogasant mewn dull dig,

y noddfa’y trig dy enw.

8Awn, gwnawn gyd-artaith meddant hwy,

a dinystr drwy yr hollwlad:

Llosgasant holl demlau y tir,

gwnaethant yn wir eu bwriad.

9Nid oes un arwydd in’ iw gael,

na phrophwyd diwael destyn,

Na gwybedydd, a wyr pa hyd,

y pery’r byd i’n herbyn.

10Dywaid di pa hyn (o Dduw Ion)

y gwna d’elynion warthrudd?

A rydd dy gâs ei gabledd fri

arnat ti yn dragywydd?

11Paham y tynni’n ol dy law,

(sef dy ddeheulaw berffaith,

Hon sydd i’th fonwes) allan tynn,

a difa d’elyn diffaith.

12Cans o’r dechreuad Duw ei hun

ydyw fy nghun a’m brenin,

Fe a wnâ iechwydwriaeth hir,

i bawb trwy’r tir a’i dilin.

13Parthu a wnaethost di â’th nerth

y mor, a’i anferth donnau,

Gwahenaist, torraist, uwch y don,

bennau y blinion ddreigiau.

14Drylliaist di ben, (nid gorchwyl gwan)

y Lefiathan anferth,

I’th bobl yn fwyd dodaist efo,

wrth dreiglo yn y diserth.

15Holltaist y graig, tarddodd ffynnon,

ac aeth yn afon ffrwd-chwyrn:

A diysbyddaist yn dra sych

afonydd dyfr-grych cedyrn.

16Di biau’r dydd, di biau’r nos,

golau a haul-dlos geinwedd:

17Seiliaist y ddaiar, lluniaist hâf:

a gauaf o’th ogonedd.

18Fy Arglwydd bellach cofia hyn,

i’r gelyn gynt dy gablu,

Ac i’r ynfydion roi drwg fri,

a’th enw di dirmygu.

19Oes dy durtur na ddod a’r gawdd

dan nawdd anifail creulon,

Na âd o’th gof (o Arglwydd da)

dy dyrfa, y rhai tlodion.

20Duw, edrych ar dy gyfammod,

a gwyl waelod y gwledydd:

Mae ym-mhob man drigfa dyn traws,

mae honynt liaws efrydd.

21Na ddychweled y truan tlawd

mewn difrawd ac mewn gwradwydd,

Y dyn anghenus, llesg, a gwan,

a ddatcan dy enw: Arglwydd.

22Cyfod, dadlau dy ddadl (o Dduw)

dy enw yw yn dragywydd:

Coffa gabledd, yr hon drwy’r byd

a gayt gan ynfyd beunydd.

23Duw: nac anghofia lais a son

d’elynion y cenhedloedd,

Eu swn, a’i rhodres, a’i dadwrdd

a ddring i gwrdd â’r nefoedd.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index