Search form

Y Salmau 83

SALM LXXXIII

Deus quis similis.

Plant Israel yn gweddio, ar i Dduw eu gwared rhag eu gelynion: ac iddo gosbi rhai drwg fel yr ofnent ef.

1Na ostega, na thaw, na fydd

di lonydd Duw y lluoedd:

2Wele, d’elynion yn cryfhau,

gan godi’ pennau i’r nefoedd.

3Ymgyfrinachu dichell ynn’,

y lle mae ganthyn fwriad:

A dychymygu dilen brudd,

i ni sy’n ymgudd danad.

4Dwedasant, dewch difethwn hwynt

na byddo honwynt genhedl:

Ac na bytho byth (meddant hwy)

am Israel mwy mor chwedl.

5Ymgynghorasant bawb ynghyd,

ac yn un fryd i’th erbyn,

6Edom, Ismael, Moab blaid,

a’r holl Hagariaid cyndyn.

7Gebal: Ammon: Amalechiaid,

Philistiaid a gwyr Tirus:

8Assur, yn gydfraich â phlant Lot,

fal dyna gnot maleisus.

9Tâl dithau adref yn y man,

megis i Madian greulon,

I Sisera, ne’i Jabin swrth,

a laddwyd wrth lan Cizon.

10Yn Endor gynt bu laddfa fawr,

ar hyd y llawr ar wasgar:

Gwna honynt hwythau laddfa ail,

a’i cyrph yn dail i’r ddaiar.

11Gosod eu bonedd hwy fel Zeb,

ac Oreb yr un diwedd:

A'i tywysogion fel Zeba,

a Salmunna i orwedd.

12Dwedent y mynnent yn eu byw

gysegrfa Duw i’w meddiant:

13Fel troad rhod, neu wellt mewn gwynt,

Dyna yr hynt a gaffant.

14Fal y llysg y tân bob pren crin,

a’r fflam yr eithin mynydd:

15Felly â’th ’storm, ymlid hwy’n gynt

nâ dychryn corwynt efrydd.

16Llanw eu tâl’ o warth a chwys,

ceisiant ar frys yr Arglwydd.

17Ac yn dragwyddol iddynt bydd,

gywilydd, mefl, a gwradwydd.

18Difether hwynt: gwyped dyn byw,

mai d’enw di yw Jehofah:

Ac mai ti unic Dduw sydd ar

y ddaiar yn oruchaf.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index