Search form

Y Salmau 84

SALM LXXXIV

Quam dilecta.

Dafydd yn hiraethu am Deml Dduw, ac am gynulleidfa y Sainct: a chlod y bobl a ymwelant â Sion.

1Dy Babell di mor hyfryd yw!

(o Arglwydd byw y lluoedd)

2Mynych chwenychais weled hon,

rhag mor dra-thirion ydoedd.

Mae f’enaid i (fy Ion) mewn blys,

i’th gyssegr lys dueddu:

Fy nghalon i, a’m holl gnawd yw,

yn Nuw byw’n gorfoleddu.

3Aderyn y to cafodd dŷ,

a’r wennol fry iw chywion

Le wrth dy allor di iw trin,

fy Nuw a’m brenin tirion.

4Gwyn ei fyd a drig yn dy dy,

caiff dy folianny ddigon:

5Ac ynot ti sy’n cadarnhau,

a’th lwybrau yn eu calon.

6Pe rhon a gorfod ar y rhai’n

rhyd glyn wylofain dramwy:

Gosodant ffynnon iddyn nhw,

a’r glaw a leinw fwyfwy.

7Ant rhagddynt bawb o nerth i nerth,

nes cael yn brydferth ddyfod:

I’mddangos i Dduw gar ei fron,

yn Seion ei breswylfod.

8Arglwydd Dduw y lluoedd, clyw fi,

a’m gweddi o Dduw Jagof:

9Gwel wyneb d’eneiniog, a’i stâd,

Duw’n tarian nâd fi’n angof.

10Gwell yw nâ mil, un dydd i’th dy,

am hynny mwy dewisol

Ym fod ar riniog y drws tau,

nâ phlasau yr annuwiol.

11Sef, haul a tharian yw Duw mâd,

a rydd rad a gogoniant:

Ni lestair ef ddaioni maith,

i’r rhai a berffaith rodiant.

12O Arglwydd Dduw y lluoedd mawr,

anfon i lawr dy gymmod:

Dedwydd yw’r dyn a rotho’i gred,

a’i holl ymddiried ynod.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index