Search form

Y Salmau 86

SALM LXXXVI

Inclina Domine.

Dafydd yn gweddio ar Dduw am gymmorth, ac yn dymuno ar Dduw ei ddysgu ef. Ac y mae efe yn achwyn rhag ei elynion.

1Gostwng o Arglwydd y glust dau,

clyw fy ngweddiau trymion:

Gwrando fi sy’ druan a thlawd,

o’th barawd drugareddion.

2Cadw fy oes, gwr cynnwys wy’,

ac ytti’r ydwy’n credu:

Duw bydd achubwr da i’th wâs,

o’th râs dyrd i’m gwaredu.

3Trugarha wrthif Arglwydd mâd,

cans arnad llefa’n ddibaid:

4Einioes dy wâs Duw llawenhâ,

cans attad coda’ f’enaid:

5Cans ti o Arglwydd ydwyd dda,

i’th bobloedd a thrugarog,

I’r rhai a alwant arnat ti,

mae dy ddaioni’n bleidiog.

6O Arglwydd clyw fy llais mor llym,

a’m gweddi y’m myfyrdod:

7Clywi fy llais, gweli fy nghlwyf,

y dydd y bwyf i’m trallod.

8Ymysg y duwiau nid oes un,

fel dydi gun gogoned:

Ymysg gweithredoedd cymmain hun,

nid oes yr un un-weithred.

9Y bobloedd oll a wnaethost (Ion)

o’th flaen don ac addolant:

A pha le bynnag ar y bont

i’th enw rhont ogoniant.

10Cans tydi ydwyd fawr a phur

yn gwneuthur rhyfeddodau:

A thydi’n unig wyd yn Dduw,

ni cheisiwn amryw dduwiau.

11Dysg imi dy ffordd (o Arglwydd)

câf rhwydd dy wirionedd:

Gwna fy nghalon yn un â thi,

ac ofnaf fi dy fawredd.

12Fy Arglwydd Dduw moliannaf di

â holl egni fy nghalon:

Ac i’th fawr enw byth gan dant,

y rhof ogoniant cyson.

13Cans mawr yw dy drugaredd di,

tu ac attaf fi yn barod,

Gwaredaist f’enaid i o’r bedd,

ac o’r gorddyfnedd isod.

14Duw, daethant arnaf fi wyr beilch,

fel llu o weilch ewin-ddrud:

Ceisient ddwyn f’einioes o’r byd hwn,

i’w golwg gwn nad oeddud.

15Ond tydi’n unig wyd hawddgâr,

a chlaear dy drugaredd,

Hwyr i’th lid ac i gymmod hawdd,

llawn o nawdd a gwirionedd.

16O edrych arnaf, moes dy râs

i’th wâs y sydd i’th orllwyn:

Dod ym’ dy nerth, cadw fal hyn

fi, plentyn dy lawforwyn.

17O Dduw dod o’th serch ym’ arwydd,

er gwradwydd i’m caseion:

Pan welant dy fod yn rhoi nerth

ym’, ac ymadferth ddigon.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index