Search form

Y Salmau 88

SALM LXXXVIII

Domine Deus.

Y ffyddloniaid yn eu cystudd yn galw ar Dduw drwy ffydd.

1O Dduw fy Iechyd, nos a dydd,

mae ’ngweddi’n ufydd arnad,

2Gostwng dy glust, o Arglwydd nef,

a doed fy llef hyd attad.

3Cans mae fy enaid mewn dull caeth,

a’m heinioes aeth i’r beddrod:

4Fel gwr marw y rhifwyd fi,

a’m nerth oedd wedi darfod.

5Mor farw a rhai wedi eu llâdd,

a’i taflu ’nglhâdd mewn angof:

A laddyt di mor siwr a hyn,

na bai byth honyn atgof.

6Gosodaist fi mewn dyfnder trwch,

ac mewn tywyllwch eithaf.

7Rhoist bwys dy ddig ar y corph mau,

a’th holl for-donnau arnaf.

8Pellheist fy holl gydnabod da,

r’wyf yn ffieidd-dra iddyn:

Ni chaf fi fyned at un câr,

yr wyf mewn carchar rhydyn.

9Y mae fy ngolwg (gan dy lid)

mewn gofid o fawr gystydd.

Duw llefais arnad yn fy mraw,

gan godi ’nwylaw beunydd.

10Ai i’r meirw dangosi wyrth?

a ddont i’th byrth i’th foli?

11A draethir dy fawl yn y bedd,

a’th ni lân wirionedd heini?

12Ai mewn tywyll y mae dy râd?

a’th iowndeb yng wlâd angof?

13Fal hyn (Dduw) llefais arnat ti,

o clyw fy ngweddi etto.

14Pam (o f’Arglwydd a’m Duw) i’m rhaid

y rhoi f’enaid ar wrthod?

Ac y cuddi dy wyneb pryd?

fy nghoel i gyd sydd ynod.

15Truan ymron marwolaeth wyf,

mewn trymglwyf o’m ieuenctyd:

A'th ofni bum yn nychbeth gwael,

gan ammau cael mo’r iechyd.

16Dy ddig a lifodd drosof fi,

d’ofn sydd i’m torri’n efrydd,

Fel deifr y daethant yn fy nghylch,

do, do, o’m hamgylch beunydd.

17Ymhell oddiwrthyf rhoist bob câr,

pob cyfaill hygar heibio:

18 A’m holl gydnabod a fu gynt,

yr ydynt yn ymguddio.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index