Search form

Y Salmau 96

SALM XCVI

Cantate Domi.

Cyngor i bob cenhedlaeth i foli Duw am ei drugaredd.

1O cenwch glod i’r Arglwydd mâd,

a moeswch ganiad newydd:

Yr holl ddaiar dadcenwch fawl,

yr Arglwydd nefawl beunydd.

2Cenwch chwi glod i’r Arglwydd nef,

a’i enw ef bendigwch:

A’i iechydwriaeth drwy grefydd,

o ddydd i ddydd cyhoeddwch.

3Datcenwch byth ei glod a’i râd,

yngwlad y cenhedlaethoedd:

A’i ryfeddodau ef ym mhlith,

pob amryw, amrith bobloedd.

4Cans ein Arglwydd ni sydd Dduw mawr,

a rhagawr camoladwy:

Uwch yr holl dduwiau y mae ef,

yn frenin nef ofnadwy.

5Duwiau y bobl eulynnod ynt,

ni ellynt mwy na chysgod:

A’n Duw ni a wnaeth nef a llawr,

fal dyna ragawr gormod.

6Cans mawr ydyw gogoniant nef,

ac o’i flaen ef mae harddwch,

Yn ei gyssegr ef y mae nerth,

a phrydferth yw’r hyfrydwch.

7Chwi dylwythau y bobloedd, trowch,

yn llawen rhowch i’r Arglwydd,

I’r Arglwydd rhowch ogonedd fry,

a nerth, a hynny’n ebrwydd.

8Rhowch ogoniant iw enw ef,

yr Arglwydd nef byth bythoedd:

A bwyd offrwm iddo a rowch,

a chwi dowch iw gynteddoedd.

9Addolwch f’Arglwydd gar ei fron

iw gyssegr, digon gweddol:

A’r ddaiar rhagddo, hyd, a lled,

dychryned yn aruthrol.

10I’r holl genhedloedd dwedwch hyn

yr Arglwydd sy’n tyrnasu:

Nid ysgog y byd sy’n sicr iawn,

ef a wyr uniawn farnu.

11O llawenhaed nefolaidd do,

i’r ddaiar bo gorfoledd:

Rhued y mor a’i donnau llawn,

a’r pysg sy’ mewn ei annedd.

12A gorfoledded y maes glâs,

ei dwf, a’i addas ffyniant:

A phob pren gwyrdd sydd yn y coed,

i’r Arglwydd rhoed ogoniant.

13Am ei ddyfod, am ei ddyfod,

a’i farn sydd hynod iownwedd:

Barna yn gyfion yr holl fyd,

a’r bobl, â’i gyd-wirionedd.

Salmau Cân 1621

© Cymdeithas y Beibl 2017

More Info | Version Index