Search form

Hechos 1:21-22

21-22“Eropirã mari yujugʉ beyerã Juda mʉrʉre gohrotobure. Ñu waĩyegʉ ĩgʉ masare buherasubu árĩdigʉre, Jesu mera mari mera árĩdigʉre beyero gahmea mari mera majagʉ árĩbure. Jesu masa mʉriacʉ̃ sãre ĩadigʉre beyero gahmea. Eropa beyera pʉhrʉ Jesu ĩgʉ masa mʉriarare mari mera buhegʉcumi, arĩ werepʉ Pedro ĩgʉ acawererãre Cristo yarãre. 23Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã perãre beyedoboñorã erã. Yujugʉ José Justo waĩcʉgʉre beyeñorã. Ĩgʉ Barsabá erã arĩ piyugʉ árĩpʉ. Eropirã gajigʉre Matia waĩcʉgʉre beyeñorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index