Search form

Hechos 1:24-25

24-25Erã perãre beyedobotuhaja, erãre Goãmʉre õpa arĩ serẽñorã:

—Mʉhʉ gʉa Opʉ árĩpehrerã masa erã pepirire masia. Oã ãhrima gʉa perã beyerã. Juda mʉrʉre gohrotobure nihi mʉ gamegʉre beyeque. Juda mʉrʉ Jesure cóãdigʉ peamegue wadigʉ árĩmi. Eropigʉ ĩgʉre gohrotogʉ Jesu ĩgʉ apidigʉ árĩgʉcumi. Eropigʉ gʉa mera õari buherire buhegʉcumi, arĩñorã erã Goãmʉre.

26Eropa arĩrã ta ʉtã mera deamʉriñorã beyemorã. Matia yañe õaro wiricʉ̃, Matiapʉ Jesu ĩgʉ apinirã once apinirã mera majagʉ dujapʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index