Search form

Hechos 16:32-33

32-33Erã eropa arĩrisubu ñami deco pʉhrʉgã árĩyoro. Erã eropa arĩra pʉhrʉ erãre coredigʉ ĩgʉ ya wihigue aĩgãpʉ erãre. Ĩgʉ ya wihigue aĩja, erã camire coepʉ ĩgʉ. Ĩgʉ eropa coetuhajara pʉhrʉ ĩgʉ acawererã mera Goãmʉ yare buhepʉ Pablo sã. Erãre ĩgʉ buhera pʉhrʉ waĩyepʉ. 34Erãre waĩyetuhajara pʉhrʉ erãre coredigʉ Pablo sãre bari peopʉ. Eropirã ĩgʉ ĩgʉ acawererã mera õari buherire erã peera pʉhrʉ bʉrigã mucubiriñorã. Goãmʉre masinʉgañorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index