Search form

Hechos 18:9-10

9-10Yuju ñami Goãmʉ quẽrogue werepʉ Pablore. Ĩgʉre õpa arĩpʉ:

—Mʉ mera ãhraa. I macare yaharã bajarã ãhrima. Eropirã gajirã masa mʉre ñero iimasibeama. Eropigʉ güibita mʉhʉ. Eropigʉ yahare bʉrigã wereque. Eropa pepibiricãque, arĩ werepʉ Goãmʉ Pablore.

11Eropigʉ yuju bojori õaro gaji bojori deco gohra ero majarãre Goãmʉ yare buhe, árĩmʉripʉ Pablo.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index