Search form

Hechos 2:9-10

9-10Árĩpehrerã mari yare dohpaguere wereniguirã iima. Partia majarã, Media majarã, Elam majarã, Mesopotamia majarã, Judea majarã, Capadocia majarã, Ponto majarã, Asia majarã, Frigia majarã, Panfilia majarã, Egipto majarã, Africa majarã, Cirene majarã, Romague arirã ãhraa mari. Yujurãyeri judio masa ãhraa mari. Gajirã judio masa árĩbirã judio masa ya buheripʉre buherãgue ãhraa mari. 11Creta majarã Arabia majarã sã mari mera ãhrima. Eropirã oã mari yare erã wereniguicʉ̃ peea mari. Erã mari ya mera Goãmʉ turari mera ĩgʉ õaro iirare wererã iima, arĩ wereniguiñorã masa erã basi.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index