Search form

Hechos 21:24

24Erã mera waque. Eropirã Goãmʉ Moisere ĩgʉ dorediro dopa ta erã basi Goãmʉ yare iiburire iimorã erã ñeri iirire coerã iima. Mʉ sã eropa ta iique. Eropa iigʉ erã eropa iira wajare wajayeque mʉpʉ. Mʉhʉ eropa wajayera pʉhrʉ erã poarire wʉadoremasima erã. Mʉ eropa iicʉ̃ ĩarã masa mʉre erã arĩra iri gʉyara árĩcʉ̃ masirãcoma erã árĩpehrerã. Goãmʉ Moisere ĩgʉ apira dorerire iigʉ mʉ árĩcʉ̃ masirãcoma erã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index