Search form

Hechos 23:21

21Eropirã cuarenta weca ñari masa ĩgʉre wejẽdiarã mague duhrinijarã corerãcoma. Erã ĩgʉre wejẽboro core barire basome. Eropirã ihrisome. “Ĩgʉre mari wejẽbiricʉ̃, Goãmʉ marire wejẽporo,” arãma erã erã basi. Eropirã dohpaguere mʉre Pablore aĩgãridorerã erãpʉ duhri coretuhajama Pablore wejẽmorã. Eropigʉ erã wererã eracʉ̃ erãre yʉhribita mʉhʉ, arĩ werepʉ mamʉ surara opʉre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index