Search form

Hechos 4:32-33

Jesu yarã erã yare dʉca wañorã

32-33Eropirã Goãmʉ ĩgʉ turari mera erã Jesu ĩgʉ apinirã õpa arĩ wereñorã masare: Jesure Goãmʉ masudigʉre gʉa ĩabʉ, arĩ wereñorã erã masare. Eropigʉ Goãmʉ erã árĩpehrerãre õaro itamumʉripʉ. Eropirã Jesure umupeorã bajarã árĩñorã. Erã yujuropa ta pepirã árĩmʉriñorã. Eropirã erã erã yare erã doberire “Yaha dihta ãhraa,” ne arĩbiriñorã. Erã árĩpehrerã erã yare gajinore moorãre erã mera majarãre dʉca wamʉriñorã. 34Eropirã erã mera majarã mojomorocʉrã marimʉriñorã. Erã mera majarã yeba oparã, wiri oparã erã yare duamʉriñorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index