Search form

Juan 1:15

15Ñu waĩyegʉ ĩgʉ buherogue Cristo eracʉ̃ ĩha õpa arĩ gaguiniguimi gʉare weregʉ:

—Sihĩ ahrimi yʉ mʉare weredigʉ. Ĩgʉ yʉ pʉhrʉ masa dehyoadigʉ ãhrimi. Eropa árĩqueregʉ ta yʉ tauro turagʉ ãhrimi. Ĩgʉ yʉ masa dehyoaboro coregue árĩtuhapʉ. Eropigʉ ĩgʉ yʉ tauro ãhrimi. Yʉhʉ mʉare eropa arĩ weredigʉ ta ãhrimi ihĩ, arĩmi Ñu gʉare.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index