Search form

Juan 11:47-48

47-48Eropirã pahia oparã, fariseo masa oparã sã gamenere, erã basi õpa arĩ wereniguiñorã.

—Jesu bajasuburi deyoro moarire ii ĩhmumi. Ĩgʉ eropa iicʉ̃, “Irire iibita,” mari arĩbiricʉ̃ árĩpehrerã masa ĩgʉre umupeo, ĩgʉ mera wabocoma. Eropirã Roma majarã oparã Goãmʉ wihire cóãdorerã obeorãcoma erã yarã surarare. Mari ya yeba sãre emarãcoma erã. Mari ya yeba majarã Jesure erã opʉ erã apicʉ̃ ĩarã Roma majarã oparã guarã ñero iirãcoma marire. ¿Eropa iirã dohpa iirãcuri dohpaguere? arĩ wereniguiñorã erã erã basi.

49Erã eropa arĩquerecʉ̃ ta gajigʉ Caifa waĩcʉgʉ iri bojorire pahia opʉ árĩgʉ erãre werepʉ.

—Mʉapʉ ne masibeaa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index