Search form

Juan 17:7-8

7-8Yʉre mʉ wererare erãre buheabʉ. Yʉ buhecʉ̃ peerã yʉ buherire gahmeama erã. Eropirã diaye ta mʉ pohro aridigʉ yʉ árĩcʉ̃ masima erã. Eropirã mʉ obeodigʉ yʉ árĩcʉ̃ sãre “Diaye ta ãhraa,” arĩ pepima erã.

9“Erã ya árĩburi mʉre serẽgʉ iiaa. Gajirã ya árĩburipʉre serẽgʉ iibeaa yʉhʉ. Yʉre mʉ onirã mʉ yarã ãhrima. Eropigʉ erã ya árĩburire serẽgʉ iiaa mʉre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index