Search form

Juan 18:28

Jesure Pilato serẽpiñumi

Mt 27.1-2, 11-14; Mr 15.1-5; Lc 23.1-5

28Ñamiñarigã árĩcʉ̃ Caifa ya wihigue árĩnirã Jesure aĩ wiria, iri maca majarã opʉ Pilato ya wihigue aĩgã wama erã. Eropa waquererã ĩgʉ ya wihiguere ñajabirima. Pascua árĩcʉ̃ erã bamorã árĩrã õpa arĩma: “Judio masʉ árĩbeami Pilato. Eropirã mari i wihigue judio masʉ árĩbigʉ árĩri wihire ñajarã, mari dorerire tarinʉgarãca. Eropirã mari ñajacʉ̃ ĩarã ñerã dopa ĩabocoma marire. Eropirã marire bosenʉ barire marire badorebiribocoma,” arĩma. Eropa arĩrã opʉ ya wihire ñajabirima Jesure aĩgãnirãpʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index