Search form

Juan 19:31

Yujugʉ surara Jesu patore gubuye gohra ñoseñumi ñoserimiji mera

31Irinʉ Pascua bosenʉ core árĩbʉ. Iri bosenʉ gʉa baburire gʉa amurinʉ árĩbʉ. Eropirã gajinʉ Sabado árĩcʉ̃ iri õari bosenʉ árĩcʉ̃ crusarigue sĩrinirãre judio masa apidiabirima. Irinʉ ta bosenʉ gʉa judio masa bosenʉ wʉari bosenʉ árĩro iibʉ. Eropirã erã sĩrinirã mʉra irinʉ crusarigue árĩcʉ̃ gamebirima. Eropirã pabianirã mʉrare erã ñigagʉ gõarire panuadorerã judio masa serẽñorã Pilatore erãre sĩri purumujudorerã. Erã eropa iira pʉhrʉ erã dʉpʉ mʉrare aĩdijumorã iima.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index