Search form

Lucas 1:48-49

48-49Yʉre bu árĩgore ĩgʉ ĩgʉ pohro majagore guñadi ãhrami. Goãmʉ turatariagʉ õari dihtare yʉre itamumi. Eropirã “Igore Goãmʉ õaro iimi,” árĩpehrerã masa dohpaguere eropa arĩ wereniguirãcoma yʉre. Goãmʉ ñeri marigʉ ãhrimi. 50Árĩpehrerinʉri árĩpehrerã ĩgʉre umupeorãre ĩgʉ mojomoro ĩagʉ ãhrimi.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index