Search form

Lucas 10:13

Gaji macari majarã Goãmʉre tarinʉgarã árĩñorã

Mt 11.20-24

13Pʉhrʉ Jesu õpa arĩpʉ macari majarãre:

—Corazín majarã, mʉa ñero tarirãca. Betsaida maca majarã mʉa sã ñero tarirãca. Mʉa ya macaguere Goãmʉ ĩgʉ turari mera deyoro moarire iirabʉ yʉhʉ. Mʉa peebirabʉ. Iribojegue Tiro waĩcʉri macare, Sidón waĩcʉri maca sãre ĩgʉ turari mera iri deyoro moarire yʉ ii ĩhmucʉ̃ ĩarã ero majarãpʉ erã ñero iirire bʉjawereboañuma. Eropa iirã õaripʉre gohrotoboañuma. Mata erã bʉjawererã erã bʉjawereri suhrire saña, erã basi pea witũ mera mohsiripeoboañuma erã ñerire bʉjawererire ĩhmumorã. Mʉapʉ eropa iibeaa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index