Search form

Lucas 11:29

Masa ñerã Jesure Goãmʉ turari mera deyoro moarire iidoreriñorã

Mt 12.38-42; Mr 8.12

29Eropi bajarã masa Jesu pohro erã eracʉ̃, ĩgʉ erãre werenemopʉ:

—Dohpague majarã ñerã ãhrima. Yʉ diaye arĩgʉ árĩcʉ̃ mʉa masidiarã Goãmʉ turari mera deyoro moarire iidoreraa yʉre. Mʉa eropa dorequerecʉ̃ ta Jona iribojegue majagʉ ĩgʉ iira dihtare ii ĩhmugʉcumi Goãmʉ masare.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index