Search form

Lucas 18:13

13Eropigʉ wajasea coregʉpʉ yoarogue niguigʉ muhri siunʉgaja, ĩgʉ ñerire bʉjawere, ʉmarogue ĩabiripʉ. Ĩgʉ ñerire bʉjaweredigʉ árĩgʉ ĩgʉ coretibi pa, wereniguipʉ Goãmʉre: “Goãmʉ, yʉhʉ ñegʉ ãhraa. Eropigʉ mʉhʉ yʉre mojomoro ĩaque,” arĩpʉ ĩgʉ Goãmʉre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index