Search form

Lucas 20:19

Oparã ya wajare wajayeburire gajirã serẽpiñorã Jesure

Mt 21.45-46; 22.15-22; Mr 12.12-17

19Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã judio masa buherã, pahia oparã sã “Jesu iri pohe opʉ queori mera ‘Erã ñerã mohme corerã iro dopa ãhrima,’ arĩgʉ marire weresãgʉ iicumi ĩgʉ,” arĩ pepiñorã erã.

Eropa arĩ pepirã erã Jesure ñeadiariñorã. Eropa ñeadiaquererã ta masa Jesure gamerã mari mera guari arĩrã erã masare güi árĩñorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index