Search form

Lucas 20:37

37Dohpaguere sĩrinirã erã masa mʉriaboropʉre mʉare weregʉra. Irire masia mʉa ĩgʉ Moise ĩgʉ arĩ gojarare. “Iri yucʉgʉgãgue ʉ̃jʉdigʉgue árĩgʉ Goãmʉ õpa arĩ weremi yʉre,” arĩ gojañumi Moise. “‘Yʉhʉ Abrahã, Isaa, Jacobo erã opʉ ta ãhraa,’ arĩ weremi Goãmʉ yʉre,” arĩ gojañumi Moise.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index