Search form

Lucas 6:3-4

3-4—Iribojegue Davi ĩgʉ mera majarã mera oaboagʉ Goãmʉ wihigue ñaja, iri wihi árĩri panre bapʉ. Eropa bagʉ ĩgʉ mera majarã sãre badoregʉ iri panre ópʉ. Iri pan pahia dihtare badorera árĩriyoro. Goãmʉ doreri iri panre gajirãre badorebiriyoro. ¿Davi irire ĩgʉ eropa iirare Goãmʉ yare erã gojarapũgue buhebirari mʉa? Davi i panre bagʉ Goãmʉre tarinʉgagʉ iibiriñumi. Dohpagãre yʉ buherã sã i trigo yerire tʉrĩ barã Goãmʉre tarinʉgarã iibeama. 5Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ inonʉ soorinʉ sãre masa erã iiburire doremasia, arĩpʉ Jesu.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index