Search form

Lucas 9:13-14

13-14Erã eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhripʉ erãre:

—Mʉa basi barire oque erãre, arĩpʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã erã yʉhriñorã:

—Cinco pan dipurure, perã ta wai sãre iripẽta opaa mari. Oã masa bajarã erã baburire asũmasiya mara marire, arĩñorã ĩgʉ buherã.

Bajarã masa erã árĩcʉ̃ eropa arĩñorã ĩgʉ buherã. Eroguere cinco mil ʉma árĩñorã. Eropigʉ Jesu werepʉ ĩgʉ buherãre:

—Yujurãyeri cururi cincuenta gohra doadoreque. Gaji curu sãre erã nʉcʉ ta doadoreque, arĩpʉ Jesu ĩgʉ buherãre.

15Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ĩgʉ buherã ĩgʉ dorero dopa ta iiñorã. Árĩpehrerã masare doadoreñorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index