Search form

Marcos 10:32

Dipaturi Jesu ĩgʉ sĩriburiñere, ĩgʉ masa mʉriaburiñe sãre wereñumi

Mt 20.17-19; Lc 18.31-34

32Eropi erã mague majaa, Jerusaléngue majarã iiñorã. Jesu erã coregã mʉhtapʉ. Ĩgʉ eropa mʉhtacʉ̃ ĩarã ĩgʉ buherã ĩha ʉca wañorã. Eropirã erã pʉhrʉ nʉrʉsiarãpʉ güiro mera ĩgʉre nʉrʉsiañorã. Eropigʉ Jesu doce ĩgʉ buherã seyarore sihubeo, masa ĩgʉre iiburire werenʉgapʉ daja erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index