Search form

Marcos 11:15

Jesu Goãmʉ wihire Goãmʉ mera wereniguiri wihire iidoreñumi

Mt 21.12-17; Lc 19.45-48; Jn 2.13-22

15Ĩgʉ eropiira pʉhrʉ erã Jerusaléngue erañorã. Eragʉ Jesu Goãmʉ ya wihigue ñajapʉ daja. Ñajajagʉ doberi duarãre, asũrãre bocajagʉ cohã wiucãpʉ. Eropigʉ niyerure game gohroto doarã ya mesarire yomemuju aĩ mehpi behomʉripʉ. Bujare duarã erã doari pẽrori sãre eropa ta iipʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index