Search form

Marcos 12:19

19Eropirã erã õpa arĩñorã Jesure:

—Buhegʉ, marire õpa arĩ gojadigʉ árĩmi Moise: “Yujugʉ ĩgʉ tĩgʉ marapocʉgʉ porã mariqueregʉ ĩgʉ sĩricʉ̃ ĩagʉ, ĩgʉ pagʉ magʉre ĩgʉ tĩgʉ marapo árĩdigore marapocʉro gahmea. Eropigʉ ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ ĩgʉ tĩgʉ ĩgʉ porãcʉbodiro dopa ta porãcʉro gahmea ĩgʉ pagʉ magʉre. Eropirã ĩgʉ tĩgʉ mʉrʉ porã iro dopa árĩrãcoma,” arĩdi árĩmi Moise, arĩñorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index