Search form

Marcos 13:1

—Goãmʉ wihi cóãsũroca, arĩ yuñumi Jesu

Mt 24.1-2; Lc 21.5-6

1Eropigʉ Goãmʉ wihiguere erã wiriacʉ̃ ĩagʉ yujugʉ erã buherã mera majagʉ õpa arĩpʉ:

—Buhegʉ, ĩaque. I wihi Goãmʉ wihi maja wiri ʉtã mera erã iira wiri õari wiri ãhraa, arĩpʉ ĩgʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index