Search form

Marcos 2:25-26

25-26Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ yʉ buherã tarinʉgarã iibeama arĩgʉ õpa arĩpʉ erãre:

—Iribojegue Davi ĩgʉ mera majarã mera oaboagʉ Goãmʉ wihigue ñaja iri wihi árĩri panre Goãmʉ ya panre bañumi. Eropigʉ ĩgʉ mera majarã sãre badoregʉ iri panre oñumi. Iri panre pahia dihtare badorera árĩyoro. Goãmʉ doreri gajirãre iri panre badorebiriyoro. Irisubure Abiata waĩcʉgʉ pahia opʉ árĩñumi. ¿Davi sã irire erã iirare Goãmʉ yare erã gojarare buhebirari mʉa? Davi iri panre bagʉ Goãmʉre tarinʉgagʉ iibiriñumi. Dohpagãre yʉ buherã sã i trigo yerire tʉrĩ barã Goãmʉre tarinʉgarã iibeama, arĩpʉ Jesu.

27Eropa arĩtuhaja õpa arĩnemopʉ:

—Goãmʉ masare iituhajagʉ soorinʉre doreñumi “Masa sooporo,” arĩgʉ. Eropa iigʉ masa inʉre iiburire weregʉ ãhrimi. Masapʉ inʉre erã iiburire wererã árĩbeama.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index