Search form

Marcos 2:9

9“Mʉ ñero iirare cóãtuhabʉ,” yʉ arĩcʉ̃ pee “Gʉyaricʉgʉ ãhrimi,” arãa mʉa yʉre masibiriquererã ta. Ihĩ dʉpʉ bʉhadigʉre “Wahgã­nʉgajaque,” yʉ arĩcʉ̃ ĩgʉ wahgãnʉgajacʉ̃ ĩarã yʉ arĩra diaye árĩcʉ̃ masirãca mʉa.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index