Search form

Marcos 3:7-8

Masa bajarã ditaru tʉrogue árĩñuma

7-8Eropi Jesu ĩgʉ buherã mera ditaru tʉrogue wapʉ. Erã erogue wacʉ̃ ĩarã Galilea majarã masa bajarã erã pʉhrʉ nʉrʉsiañorã. Eropirã Judea yeba majarã, Jerusalén majarã, Idumea yeba majarã, Jordán waĩcʉriya gajipʉ masegue majarã, Tiro majarã, Sidón majarã ĩgʉre ĩarã wañorã ĩgʉ iirare peenijarã. 9Eropirã bajarã árĩñorã Jesu pohrore. Tuucãhmota nʉgajacãñorã. Eropigʉ Jesu ĩgʉ buherãre gasirure amuyudorepʉ ĩgʉ doaborore.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index