Search form

Marcos 6:14

Ñu waĩyegʉre gajirã wejẽñuma

Mt 14.1-12; Lc 9.7-9

14Eropirã Jesu ĩgʉ õaro iirare masa bajarã masiñorã. Eropigʉ opʉ Herode sã irire peebeopʉ. Eropa peebeogʉ õpa arĩ guñapʉ ĩgʉ Jesure:

—Ñu waĩyemʉridigʉ sĩridigʉ mʉrʉ dipaturi masa dehyoagʉ iicumi daja ihĩ Jesu. Eropa masadigʉ árĩgʉ ĩgʉ turarire opami ĩgʉ deyoro moarire iigʉ, arĩ pepiripʉ Herode. Jesure “Ñu mʉrʉ ta ãhrimi,” arĩ pepiripʉ ĩgʉ Ñure wejẽdorera pʉhrʉ.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index